Arazi Tipi GES

Bir güneş enerjisi tesisinin kurulumundaki mühendislik, tedarik ve inşaat süreçlerinin tümüne karşılık gelen EPC, proje risklerinin asgariye indirilmesi açısından büyük önem arz eden bir hizmet şeklidir.

Görev, sorumluluk paylaşımı ve risk yönetimi açısından getirdiği avantajlar nedeniyle, güneş enerjisi santrali kurulumunda proje kapsamındaki tüm mühendislik, tedarik ve inşaat işlerinin (EPC), teknik ve finansal yeterliliğe sahip bir yükleniciye anahtar teslim esasına göre ihale edilmesi, her ölçekteki güneş enerjisi projesinin yatırım hedeflerine ulaşması açısından büyük önem taşımaktadır. .

Bu nedenle ülkemizde önümüzdeki dönemde enerji üretiminde payı çok artacak olan güneş enerjisi üretim aşamasında doğru projelerin hayata geçirilmesi ve kişisel kurumsal ve ülke hedeflerine ulaşılabilmesi için uzman ve donanımlı EPC firmaları büyük rol oynayacaktır.

Süreç Nasıl İşliyor

Ücretsiz Keşif
Projelendirme ve Teklif
Yasal Başvuru ve Takip Danışmanlığı
Kurulum ve Devreye Alma

ÜCRETSİZ KEŞİF

Ücretsiz keşif hizmetimizden yaralanmak için lütfen talebinizi iletin